INFORMACJA

 

INFORMACJA

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że od 1 marca 2018 r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 40 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego,
  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) w wysokości 60 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego,

SYSTEM PŁATNOŚCI - INFORMACJA


Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych:

  • odpady zbierane w sposób selektywny: 25 zł. miesięcznie
  • odpady zbierane w sposób zmieszany: 40 zł. miesięcznie.

  UCHWAŁA NR XII/100/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.:


Nowe stawki od 1 marca 2018 r.:

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych:

  • odpady zbierane w sposób selektywny: 40 zł. miesięcznie
  • odpady zbierane w sposób zmieszany: 60 zł. miesięcznie.

Nr XXXII/219/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 19 stycznia 2018 r.