INFORMACJA

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że od 1 marca 2018 r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 40 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego,
  • za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) w wysokości 60 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego,

zgodnie z uchwałą Nr XXXII/219/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 885).

Urząd Gminy informuje jednocześnie, że nie zmieni się sposób dokonywania płatności, dokonywać ich można w kasie Urzędu Gminy, bądź przelewem na indywidualne numery kont które mieszkańcy otrzymali po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.