INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
z dnia 25 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Lelis obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I informuje, co następuje:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

UCHWAŁY RADY GMINY LELIS

Uchwały Rady Gminy Lelis w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi i obwody wyborcze.

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/228/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

INFORMACJA

W związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych w przedmiocie liczby powoływanych urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz terminu przyjmowania przez Dyrektora Delegatury zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych podaję informację o aktualnej liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce oraz nowym terminie dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.