W związku z zakończeniem robót pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis" oraz uzyskaniem w Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia  sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania Gmina Lelis uprzejmie zaprasza mieszkańców kolonii Durlasy do podpisywania umów na dostawę wody. W imieniu Gminy Lelis podpisywanie umów realizuje Firma ASG Inwestycje s.c. 07-410 Ostrołęka, ul. Głowackiego 13.
Umowy mogą być podpisane do końca marca 2019 r., po tym terminie umowy będą zawierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lelisie Sp. z o.o. ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.
Więcej na www.bip.lelis.pl