KURPIOWSKIE GRANIE 2019

Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych "Kurpiowskie Granie"
Lelis CK-BiS 6.10.2019 r.

W tegorocznym "Kurpiowskim Graniu", które otworzył wójt Stefan Prusik, a prowadziła Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, dyr. CK-BiS, zaprezentowało się 35, harmonistów, 10. skrzypków, 1 klarnecista oraz 10 grajków na harmonijce ustnej. Wystąpiły także zespół CK-BiS "Pniaki i Krzaki" oraz Orkiestra Kurpiowska pod dyrekcją Jana Kani. Bawiono się doskonale, a publiczność dopisała, Protokół jury na stronie CK-BiS.

FESTYN W SZWENDROWYM MOŚCIE

Festyn na otwarcie placu wiejskiego w Szwendrowym Moście, 29.09.2019 r.

Mieszkańcy Szwendrowego Mostu i okolicznych miejscowości, nie zważając na niepewną pogodę przybyli licznie w niedzielę 29 września aby świętować otwarcie nowego placu wiejskiego. Wszystkich, w tym także radnych z przewodniczącym Rady Anna Dobkowską i kolegów sołtysów, gościnnie witali sołtys Marianna Mrozek z mężem, który nawarzył znakomite piwo kozicowe. Miejscowe gospodynie oraz pani sołtys przygotowały wyśmienite dania na ciepło i na zimno, placki i sałatki, więc wszystkim przybyłym bardzo smakowało. Do tego produkty mleczne ufundowane przez sponsorów, a także upominki za konkursy. Zabawa była doskonała. Nagłośnienie zapewnił Dariusz Mróz, a sportowe konkurencje dla dzieci poprowadził Zbigniew Olech. Gwoździem programu były dowcipne występy zespoły Kółka Rolniczego ,,Olszewianki’’, którym przewodzi Bogusia Dzięgielewska. O sporą dawkę emocji postarał się radny wojewódzki Mirosław Augustyniak, który ufundował rower w konkursie WORD dla mieszkańców Szwendrowego Mostu. Wójtowi Stefanowi Prusikowi szczególnie podobała się bardzo starannie wykonana altana ze stołami oraz ledowym oświetleniem We wszystkim widać było ogrom wspólnie wykonanej pracy, więc i zabawa trwała do późna.

W uroczystość jubileuszu 60,50 i 25- lecia pożycia małżeńskiego w dniu 26 września 2019 r. rozpoczęła się w kościele parafialnym w Lelisie, gdzie jubilaci wysłuchali zorganizowanej w tym celu mszy świętej oraz ponowili przyrzeczenia małżeńskie, jakie wypowiadali przed laty zawierając małżeństwo.
Druga część uroczystości rozpoczęła się w Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie.
Jubilatów jak i gości zaproszonych na tę uroczystość powitał Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik.
Wójt Gminy i zaproszeni goście na tę uroczystość złożyli wszystkim jubilatom życzenia jeszcze długich lat wspólnego pożycia małżeńskiego w dobrym zdrowiu i serdecznej opieki osób najbliższych.

Już po raz 28. mieszkańcy Nasiadek i Szafarczysk oraz okolicznych miejscowości spotkali się 15 września na dorocznym Święcie Pieczonego Ziemniaka. Imprezę prowadził radny Dariusz Mróz, a gospodyniami były wraz z kołem LZS w Nasiadkach i Szafarczyskach, panie z Kółka Rolniczego ,,Bociani Zakątek’’ z Nasiadek.  Pieczone w ognisku, mimo porywistego wiatru, ziemniaki oraz wyśmienitą pieprzową wodę serowano dla każdego. Dzieci uczestniczyły w konkursach o tematyce ,,ziemniaczanej’’, które przygotowały panie z SP Nasiadki. Na boisku w meczu piłkarskim zmierzyli się piłkarze i w tym roku ponownie Żonaci zwyciężyli Kawalerów 2:1. Odbył się także konkurs strzelecki, w którym w rywalizacji pań  zwyciężyła Marcelina Archacka, przed Ewą Zawrotną i Dorotą Mróz, a wśród panów najlepszy wynik uzyskał Wacław Marzewski, przed Danielem Kaliszewskim i Krzysztofem Piersą.  Wyróżniono także panie, które stanęły do konkursu kulinarnego. Nagrody, puchary i medale wręczyli: wójt Stefan Prusik oraz przewodniczący Rady Gminy Anna Dobkowska.

KURPIOWSKIE GRANIE 2019

KURPIOWSKIE GRANIE - 06.10.2019 r.
Przeglądu Harmonistów i Skrzypków Ludowych

kurpiowskie granie 2019

FESTYN "ŚWIĘTO CHLEBA"

FESTYN ,,ŚWIĘTO CHLEBA’’ - ŁĘG STAROŚCIŃSKI-WALERY, 1.09.2019 R.

Na placu wiejskim nad Rozogą w Łęgu Starościńskim-Walery 1 września odbył się pierwszy festyn ,,Święto Chleba’’, na który przyszli bardzo licznie mieszkańcy sołectwa oraz okolicznych miejscowości. Na gościnny stół trafiło ponad 30 domowych wypieków, które przygotowały miejscowe gospodynie z Kółka Rolniczego Nad Rozogą, a gości mogli się uraczyć doskonałym piwem kozicowym, skorzystać z propozycji gier i zabaw stoiska PERN i StoraEnso, uczestniczyć w konkursach sportowych, posłuchać dobrej muzyki kurpiowskiej oraz występów kapel i zespołu Pniaki i Krzaki. Najważniejszy jednak był chleb, bowiem jak wyjaśnił sołtys Grzegorz Czeleń, w miejscu placu wiejskiego nstał kiedyś młyn wodny i społeczność wiejska postanowiła nawiązać do tych tradycji czyniąc chleb główną atrakcją dla swoich kończących lato festynów. W tym roku bogatą ofertę wypieków, chlebów i bułek zapewniła Piekarnia Kurpiowska Serafin. Wspaniały okolicznościowy  bochenek na otwarcie festynu podzielili wójt Stefan Prusik, przewodniczący Rady Gminy Anna Dobkowska oraz sołtys, zapraszając wszystkich obecnych do degustacji chlebowych  wspaniałości. Jednak zanim do tego doszło wszyscy zebrani na wniosek wójta uczcili minutą ciszy pamięć polskich ofiar II wojny światowej. 

POŻEGNANIE LATA W DURLASACH

Nadspodziewanie dużo gości przybyło w południu 31. sierpnia  na plac przy świetlicy wiejskiej i Domu ,,Senior+’’ w Durlasach. Do gościnnych, jak zawsze sołtysa Stanisława Szczepanka wraz z radą sołecką i seniorów, jak mówią, od pani  Grażynki Bednarczyk,   przyjechały zespoły z  Łęgu Przedmiejskiego, Łodzisk,  Chudka, Klub Seniora z CK-BiS i wielu, wielu innych. Po otwarciu festynu przez wójta Stefana Prusika oraz gospodarzy obiektu, swoje nagrody otrzymali uczestnicy konkurencji sportowych dla dzieci, prowadzonych przez panier z CK-BiS.  Po zliczeniu wyników najwięcej punktów zgromadzili  Marysia Stanek i Aleks Bieńkowski, na drugim miejscu uplasował się Kuba Parzych, a na trzecim – Antoś Staniek. Czwarte nagrody otrzymali: Daria Parzychowska, Filip Parzych, Szymek Nadolny i Julia Parzych. Pozostałe dzieci otrzymały nagrody i upominki, a więc wszyscy byli zadowoleni.