WIEŚCI GMINNE - STYCZEŃ 2018

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 1 (76) - styczeń 2018 r.