WIEŚCI GMINNE - MARZEC 2018

Ukazało się nowe wydanie Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 2 (77) - marzec 2018 r.