PORADA PRAWNA

HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH NA TERENIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO
w ramach nieodpłatnej  pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

http://bip.lelis.pl/artykul/21/110/harmonogram-udzielania-porad-prawnych-na-terenie-powiatu-ostroleckiego